WOREK
 

 

Do żółtego worka

TWORZYWA SZTUCZNE

wrzucamy np.

 

 

Do żółtego worka

TWORZYWA SZTUCZNE

nie wrzucamy np.

 

- butelki i opakowania po żywności i napojach

, środkach czystości i kosmetykach z tworzyw

sztucznych (jednorazowe  butelki typu PET);

- styropianowe elementy opakowań;

- czyste kanistry plastikowe;

- folie i torebki z tworzyw sztucznych.

 

- worków i opakowań po środkach ochrony roślin i

nawozach;

- butelek i pojemników po olejach technicznych,

płynach chłodniczych;

 

 

 

 

 

Niebieski       

 

Do niebieskiego worka PAPIER,

METAL I OPAKOWANIA

WIELOMATERIAŁOWE wrzucamy np.

 

Do niebieskiego worka PAPIER,

METAL I OPAKOWANIA

WIELOMATERIAŁOWE nie wrzucamy np.

- puszki po napojach, po konserwach;

- kapsle, nakrętki ze słoików;

- drobny złom żelazny i metale kolorowe;

- zepsute narzędzia metalowe;

- gwoździe, wkrętaki, śrubki, resztki

metalowych drutów, wiertła;

- opakowania po mleku i sokach (tzw. Tetra-

pack), opakowania po zupkach, chipsach;

- książki, gazety, zeszyty;

- kartony i opakowania papierowe;

- tekturę;

- opakowań po aerozolach;

- puszek po farbach i lakierach;

- baterii;

- kabli;

- zabrudzonego lub tłustego papieru np. z

masła)

 

 

Biały ok   

Do białego worka SZKŁO
wrzucamy np.

Do białego worka SZKŁO
nie wrzucamy np.

 

- szklane butelki i pojemniki;

- szklanki ze szkła;

- słoiki;

- szklane opakowania po kosmetykach;

- stłuczka szklana.

- ceramiki, porcelany, fajansu

- żarówek, lamp

- zakrętek, kapsli, przykrywek

- naczyń i szkła żaroodpornego

- luster

- szkła okiennego, szkła zbrojonego

- szyb samochodowych

- lamp neonowych, halogenowych, reflektorów

- szkła okularowego i lupowego

- bombek i ozdób choinkowych

- kryształów

 

ZIELONY                  

 

Do zielonego worka ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, ODPADY ZIELONE wrzucamy np.

 

Do zielonego worka ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, ODPADY ZIELONE
nie wrzucamy np.

 

- owoce, warzywa, obierki

- liście

- skoszoną trawę,

- odpady z ogrodów

 

- odpadków kuchennych;

- odpadków, które zawierają mięso lub kości

zwierzęce

 

  
 CZARNY WOREK                   

 

Do czarnego worka ODPADY ZMIESZANE

wrzucamy, np.

 

 

Do czarnego worka  ODPADY ZMIESZANE

nie wrzucamy, np.

 

- wszystko to co nie da się wysegregować oprócz odpadów

problemowych i niebezpiecznych

- artykuły higieniczne (np. pampersy);

- odpadki tzw. organiczne z kosza kuchennego;

- porcelanę, ceramikę, fajans;

- zabrudzony papier, gumę

- opakowania po aerozolach.

- zużytą odzież i tekstylia (zmiana od 1 stycznia 2017r.)

 

- odpadów niebezpiecznych i problemowych

- odpadów remontowych

- opakowań po farbach i lakierach

- urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

- baterii

- popiołu

 

                                        

 

ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE wrzucamy np.

 

 

ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE

nie wrzucamy np.

 

 

- urządzenia radiowe i telewizyjne;

- sprzęt komputerowy;

- urządzenia gospodarstwa domowego (AGD);

- wszelkiego rodzaju: żarówki, świetlówki, żyrandole i

lampy;

- kontakty, wyłączniki, kable;

- akumulatory.
 
- baterii (zmiana od 01.01.2017 r. baterie należy wrzucać tylko do specjalnych pojemników umieszczonych w szkołach, przedszkolu, sklepach i UG Jas. Ros. bądź do PSZOK-u)

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

wrzucamy np.

 

 

DOPADY WIELKOGABARYTOWE

nie wrzucamy np.

 

- stare meble;

- okna, drzwi;

- wykładziny i dywany;

-wózki i łóżeczka dziecięce, kojce, foteliki

samochodowe;

- umywalki, sedesy, wanny, lustra;

- dętki i opony rowerowe i samochodowe

- odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w pojemnikach służących do zbierania tego odpadu dostępnych w punktach dystrybucji worków (ilość wydanych pojemników jest ewidencjonowana!).

- odpadów z demontażu pojazdów samochodowych;

- odpadów ogrodowych

-zużytej odzieży i tekstyliów (zmiana od 01.01.2017 r. ten odpad należy wrzucać tylko do czarnego worka);

- przeterminowanych leków (zmiana od 01.01.2017 r. ten odpad należy wrzucać tylko do specjalnych pojemników umieszczonych w aptece i punkcie aptecznym bądź do PSZOK-u).

 

 

 

 

INSTRUKCJA NAKLEJANIA KODÓW KRESKOWYCH NA WORKI Z ODPADAMI

Kody służą identyfikacji odpadów zmieszanych i segregowanych odbieranych z posesji na terenie gminy. Są to kody indywidualne, przypisane do danej nieruchomości , które w sposób jednoznaczny pozwalają stwierdzić kto i kiedy wystawił worki do odbioru, w jakiej ilości i jakiego rodzaju odpady.

W przypadku braku kodu na worku, worek nie zostanie odebrany.

Kody kresowe należy nakleić na worki z napisem „Gmina Jasienica Rosielna” dostarczane przez zbierającego odpady komunalne, w widocznym miejscu poniżej wiązania, najlepiej przy napisie na worku.