Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja

Drukuj PDF
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bliznem informuje, że woda jest zdatna do spożycia.
 

Inwestycje w infrastrukturę to nie wszystkie projekty, o dofinansowanie których ubiega się gmina…

Drukuj PDF

Inwestycje w infrastrukturę to nie wszystkie projekty, o dofinansowanie których ubiega się gmina…

Więcej…
 

Poświęcenie tablicy upamiętniającej ofiary Katastrofy Smoleńskiej

Drukuj PDF

W dniu 5 listopada 2014r. w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej została poświęcona pamiątkowa tablica upamiętniająca ofiary katastrofy lotniczej pod  Smoleńskiem z dnia 10 kwietnia 2010r.   w której zginęło 96 osób w tym Prezydent RP Lech Kaczyński.

Więcej…
 

Informacja o awarii Stacji Uzdatniania Wody w Jasienicy Rosielnej

Drukuj PDF

Nawiązując do informacji o awarii Stacji Uzdatniania Wody w Jasienicy Rosielnej informujemy, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzozowie warunkowo uznała wodę za zdatną do spożycia do końca przyszłego tygodnia tj. do 16.11.2014r.

 

Program aktywizacji społecznej

Drukuj PDF

Na prośbę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie informujemy o bezpłatnym szkoleniu zawodowym, treningu kompetencji i umiejętności społecznych, doradztwie zawodowym, turnusie rehabilitacyjnym i stażu zawodowym.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych pozostających bez zatrudnienia/nieaktywnych zawodowo, wieku 15-64 lata, zamieszkałych na terenie powiatu brzozowskiego. Rekrutacja do projektu trwa do 17.11.2014r. 

Więcej…
 

Informator dot. uprawnień wyborców niepelnosprawnych

Drukuj PDF

Poniżej umieszczamy informację przesłaną przez  Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego :

 

W związku z realizacją projektu  „Pełnosprawny wyborca”, którego celem jest rozpowszechnienie informacji o uprawnieniach w głosowaniu osób starszych i z niepełnosprawnościami (takich, jak głosowanie przez pełnomocnika, głosowanie korespondencyjne, za pomocą nakładki w alfabecie Braille’a) oraz badanie dostępności gminy dla tych osób (przystosowanie architektoniczne, dostęp do informacji publicznej), przygotowaliśmy dla Państwa w pełni dostępny Informator Wyborczy, będący kompendium wiedzy na temat udogodnień w głosowaniu  wyżej wspomnianych grup wyborców.

 

Informator został przygotowany także w wersji uproszczonej, przeznaczonej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz w Polskim Języku Migowym dla osób z niepełnosprawnością słuchową:

 

http://www.pelnosprawnywyborca.firr.org.pl/?p=78

 

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny

Drukuj PDF

W związku z pismem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej informujemy, że Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje program Wojewódzka Karta Dużej Rodziny. Program to bezpośrednie wsparcie rodzin prowadzące do zwiększenia szans rozwoju dzieci i młodzieży wychowujących się w rodzinach wielodzietnych. 

Więcej informacji 

 

Informacja o awarii

Drukuj PDF

W związku z zawiadomieniem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Blizne informujemy o awarii Stacji Uzdatniania Wody w Jasienicy Rosielnej. Woda, która jest w wodociągu wiejskim jest niezdatna do spożycia należy ją wykorzystywać tylko do celów sanitarnych. Wodę do celów spożywczych można odbierać w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w miejscowości Blizne. Po usunięciu awarii również poinformujemy.

 

 

Uczniowie z terenu gminy zebrali prawie 250 kg zużytych baterii

Drukuj PDF

 

Do akcji  zbiórki zużytych baterii aktywnie włączyły się wszystkie  przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja  z terenu gminy Jasienica Rosielna. Do dnia zakończenia akcji tj. do 15 października 2014r.  uczniowie i wychowankowie zebrali prawie 250kg zużytych baterii.

Baterie te zostały odebrane przez uprawnioną firmę i poddane zostaną recyklingowi.

Mamy nadzieję, że akcja ta, oprócz tego, że ochroniła środowisko przed  zanieczyszczeniem bardzo groźnymi  substancjami chemicznymi, to podniosła również świadomość ekologiczną  jej uczestników.

Bardzo dziękujemy dyrekcji  i nauczycielom za zachęcenie  dzieci i uczniów oraz ich rodziców do udziału w Akcji.

 - Pamiętaj!

- Nigdy nie wyrzucaj zużytych baterii i akumulatorów wraz z innymi odpadami.

- Zostawiaj te produkty w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach i punktach zbiorczych.

- Punkty zbiorcze w przypadku baterii i akumulatorów małogabarytowych znajdują się w wielu placówkach oświatowych, obiektach handlowo - usługowych, Urzędzie Gminy

- W przypadku baterii i akumulatorów o większych gabarytach powinny być one wystawione na zbiórce objazdowej ( wiosna, lato) lub dostarczone do PSZOK .

 

Ogłoszenie

Drukuj PDF
 


Strona 1 z 12


Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 36 gości 

Imieniny

Środa, 26 listopada 2014 roku.
Imieniny obchodzą:
Delfin, Dobiemiest,
Jan, Konrad,
Konrada, Lechosław,
Lechosława,
Leonard, Sylwester.
Do końca roku zostało 36 dni.

 


ZPORR

 

 


Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360