Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uczniowie z terenu gminy zebrali prawie 250 kg zużytych baterii

Drukuj PDF

 

Do akcji  zbiórki zużytych baterii aktywnie włączyły się wszystkie  przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja  z terenu gminy Jasienica Rosielna. Do dnia zakończenia akcji tj. do 15 października 2014r.  uczniowie i wychowankowie zebrali prawie 250kg zużytych baterii.

Baterie te zostały odebrane przez uprawnioną firmę i poddane zostaną recyklingowi.

Mamy nadzieję, że akcja ta, oprócz tego, że ochroniła środowisko przed  zanieczyszczeniem bardzo groźnymi  substancjami chemicznymi, to podniosła również świadomość ekologiczną  jej uczestników.

Bardzo dziękujemy dyrekcji  i nauczycielom za zachęcenie  dzieci i uczniów oraz ich rodziców do udziału w Akcji.

 - Pamiętaj!

- Nigdy nie wyrzucaj zużytych baterii i akumulatorów wraz z innymi odpadami.

- Zostawiaj te produkty w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach i punktach zbiorczych.

- Punkty zbiorcze w przypadku baterii i akumulatorów małogabarytowych znajdują się w wielu placówkach oświatowych, obiektach handlowo - usługowych, Urzędzie Gminy

- W przypadku baterii i akumulatorów o większych gabarytach powinny być one wystawione na zbiórce objazdowej ( wiosna, lato) lub dostarczone do PSZOK .

 

Rajd Nordic Walking

Drukuj PDF
 

Ogłoszenie

Drukuj PDF
 

Uroczystość poświecenia i oddania do użytkowania sieci wodociągowej w miejscowości Blizne

Drukuj PDF

Uroczystość poświecenia i oddania do użytkowania sieci wodociągowej  w miejscowości Blizne

Więcej…
 

Konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Drukuj PDF

Wójt Gminy Jasienica Rosielna ogłasza konsultacje dotyczące Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

 


                               Ogłoszenie                        Programu współpracy                  Formularz konsultacji                  
 

Bądź widoczny – będziesz bezpieczny

Drukuj PDF
 

Zbiórka zużytych baterii

Drukuj PDF

W związku  z prowadzoną kampanią edukacyjną mającą na  celu podnoszenie świadomości ekologicznej  społeczeństwa w zakresie prawidłowego  postępowania  z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów, informujemy, że we wszystkich szkołach i przedszkolach na terenie gminy, w Urzędzie Gminy oraz w większości sklepów na terenie gminy w których są do nabycia baterie, zostały rozstawione pojemniki na zużyte baterie.

  Przypominamy, że zużyte  baterie są odpadami  niebezpiecznymi i  stanowią poważne zagrożenie dla naszego środowiska, ponieważ zanieczyszczają one glebę metalami ciężkimi. Powoduje to, że w pobliżu takich wysypisk notuje się podwyższone koncentracje kadmu, miedzi, chromu, ołowiu czy rtęci. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy ze szkodliwości tego rodzaju odpadów na nasze zdrowie. Nie zdajemy sobie sprawy, że jedna tylko bateria może zanieczyścić aż 400 l wody lub 1 m3 gleby.


Bardzo groźne są baterie cynkowo-rtęciowe stosowane w zegarkach i kalkulatorach, ponieważ zawierają ok. 30% rtęci. Rtęć kumuluje się w wątrobie, nerkach i jądrach, najdłużej zalega w mózgu – gdyż okres jej półtrwania wynosi ponad rok. Przenika również przez łożysko, jest częściowo wydzielana z mlekiem matki. Powoduje denaturację białek, inaktywację enzymów, uszkodzenia tkanek np. nerek i mózgu oraz choroby skóry. Powoduje również uszkodzenia obwodowych nerwów czuciowych. Nawet kilka miligramów rtęci, która przeniknie do gleby lub wody może okazać się śmiertelną dawką dla człowieka.

Prosimy wszystkich mieszkańców o włączenie się do akcji. 

 

 

 

 

Jubileusz 100 - lecia urodzin

Drukuj PDF

 W dniu 28 sierpnia 2014 roku mieszkanka wsi  Blizne w Gminie Jasienica Rosielna obchodziła setną rocznicę urodzin.

Więcej…
 

Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej przypomina mieszkańcom o objazdowej zbiórce odpadów problemowych

Drukuj PDF

Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej przypomina mieszkańcom  o  objazdowej   zbiórce  odpadów problemowych  (wielkogabarytowych, zużytego sprzętu  elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, przeterminowanych leków, chemikaliów i ich opakowań, zużytej odzieży, akumulatorów i baterii, lamp itp.) która zostanie przeprowadzona w dniach :

- 15  września 2014r. na terenie miejscowości: Jasienica Rosielna i Orzechówka,

-22 września 2014r. na terenie miejscowości: Blizne i Wola Jasienicka.

Prosimy o wystawienie drobnych odpadów (leki i ich opakowania, opakowania po olejach, farbach, rozpuszczalnikach, zużytą  odzież, baterie)   we własnych  pojemnikach ( workach)  -  każdy rodzaj odpadów w osobnym worku.

W miarę możliwości odpady te będą odbierane z przed posesji, a w przypadku utrudnionego dojazdu - z  miejsc uzgodnionych z firmą wywozową po uprzednim zgłoszeniu  telefonicznym (tel.13 43 681 61).

Prosimy mieszkańców o zwrócenie uwagi na wystawione odpady, zwłaszcza odpady  niebezpieczne, aby nie były przedmiotem dewastacji      i zgłaszanie  przypadków  dewastacji lub kradzieży na nr alarmowy policji 112, do firmy zbierającej odpady -  nr tel. 13 43 681 61  lub do Urzędu Gminy tel. 13 43 06 048 w. 42.

 Informujemy, że sprzęt elektryczny i elektroniczny, żarówki, baterie posiadają trujące substancje, które wydostają się do środowiska po ich uszkodzeniu.

Popioły i odpady remontowo-budowlane będą odbierane  w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  na oczyszczalni ścieków w Bliznem, którego zakończenie budowy planowane jest na 20.10.2014r. O zasadach  dostarczania  odpadów do Punktu (PSZOK-u) poinformujemy mieszkańców na stronie  internetowej i w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Wybory samorządowe 2014

Drukuj PDF
Wszelkie in formacje na temat wyborów umieszczane są na stronie BIP pod adresem: http://jasienica.bip.krosoft.pl ,  na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem : http://pkw.gov.pl  oraz http://krosno.pkw.gov.pl/aktualnosci/wybory-samorzadowe-zarzadzone-na-dzien-16-listopada-2014-r.html
 


Strona 1 z 12


Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości 

Imieniny

Czwartek, 30 października 2014 roku.
Imieniny obchodzą:
Alfons, Alfonsyna,
Angel, Angelus,
Edmund, Klaudiusz,
Przemysław,
Sądosław, Zenobia.
Do końca roku zostało 63 dni.

 


ZPORR

 

 


Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360