Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

9 czerwca 2014r. rozpoczyna się inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy

Drukuj PDF

Informujemy, że dzięki uzyskaniu dotacji z Ministerstwa Gospodarki,  od dnia 9 czerwca 2014r. rozpocznie się na terenie gminy Jasienica Rosielna inwentaryzacja  wyrobów zawierających azbest.

Prace będą wykonywać  pracownicy Firmy Labolatorium Wiedzy, których tożsamość będzie można sprawdzić w Urzędzie Gminy  tel. 134306033 w. 42.

Wykonanie inwentaryzacji jest konieczne  w celu ubiegania się o dotacje na bezpłatny odbior płyt eternitowych.

Prosimy o umożliwienie wejścia  na posesję w celu wykonania inwentaryzacji  wyborów azbestowych na pokryciach dachowych oraz znajdujacych się na składzie.

Pobierz plakat

 

Gmina realizuje zadanie pn.: "Odbiór, transport i unieszkodliwienie płyt eternitowych ze zdemontowanych pokryć dachowych budynków położonych na terenie Gminy Jasienica Rosielna realizowany w 2014r."

Drukuj PDF
 

O Finansach w Bibliotece

Drukuj PDF

Do udziału w projekcie „O finansach w bibliotece” zaprosiła biblioteki Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Na konkurs wpłynęło ogółem 139 zgłoszeń. Komisja rekrutacyjna pozytywnie zaopiniowała 114 bibliotek z 15 województw. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego, a jego założenia wpisują się w cele Programu Rozwoju Bibliotek.

Więcej…
 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jasienica Rosielna za 2013r.

Drukuj PDF

pobierz plik

 

Podkarpackie podsumowanie XIII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Arsenał Pamięci” w Orzechówce

Drukuj PDF

11 kwietnia 2014 roku w Orzechówce miało miejsce wyjątkowe wydarzenie – podsumowanie konkursu, które swą obecnością uświetnili wyjątkowi Goście, m.in. Prezydentowa Karolina Kaczorowska,  Przewodniczący Rady Naczelnej Stowarzyszenia Szarych Szeregów Ksiądz Prałat hm Stefan Wysocki, Druh Jan Maruszewski ps. „Janusz” oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Powiatu i Gminy Jasienica Rosielna.

Szkoła w Orzechówce swą przygodę z Arsenałem Pamięci rozpoczęła 10 lat temu – pierwszy wyjazd do Łodzi odbył się w 2004 roku, potem co roku kolejni gimnazjaliści wyjeżdżali na podsumowanie. W sumie w Łodzi było 263 gimnazjalistów z Orzechówki – to najwięcej na Podkarpaciu. Ponieważ w tym roku po raz pierwszy nie było ogólnopolskiego zjazdu laureatów w Łodzi, organizator konkursu wybrał trzy miejsca w Polsce i tam zorganizował podsumowania. Zespół Szkół w Orzechówce został wyróżniony i dzięki temu gościliśmy tak wyjątkowych Gości a Laureaci Konkursu z Podkarpacia, ich opiekunowie oraz zaproszeni Goście mieli możliwość uczestniczyć w wyjątkowej lekcji historii.  

Więcej…
 

MEDALE ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU W GMINIE JASIENICA ROSIELNA

Drukuj PDF

W celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali co najmniej troje dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy w dn. 28.03.2014 r.  w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej zostały wręczone medale za zasługi dla obronności kraju. Otrzymali je:

- Szarek Michalina
- Buczek Jan i Krystyna

Z ramienia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku medale wręczył ppłk Staroń Marek, oraz Wójt Gminy Jasienica Rosielna Ćwiąkała Marek i Przewodniczący Rady Gminy Śnieżek Jerzy. W spotkaniu uczestniczyli synowie odznaczonych rodziców, Kierownicy Referatów Urzędu Gminy, Kierownik GOPS, Dyrektorzy szkół i Przedszkoli, Dyrektor GOK i Komendant Gminny OSP.

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Synowie odznaczonych wspominali lata spędzone w służbie w wojsku  

Więcej…
 

Opłaty za odpady komunalne można dokonywać u inkasentów

Drukuj PDF

Informujemy,  że  opłaty za odpady komunalne mogą być dokonywane u inkasentów:

-  p. Danuty Fic w budynku Zaplecza Turystycznego w Bliznem  godz. 12.00 do 20.00  

-  p. Elżbiety Kwolek w  Domu Ludowym w Woli Jasienickiej  w godz. 12.00 do 20.00

 Podstawa : Uchwała Nr  XXXVIII/305/2014 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 21 lutego 2014r.

 

Podkarpacki Naturalny Wypas

Drukuj PDF

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 328/7812/14 z dnia 11 marca 2014r. ogłosił otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2014r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Programu „ Podkarpacki Naturalny Wypas”.

Więcej…
 

Przypomnienie o objazdowej zbiórce odpadów

Drukuj PDF

Podczas tej zbiórki będą zbierane odpady:  wielkogabarytowe (meble, materace,  rowery, zabawki dużych rozmiarów, duże szyby),   zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny (musi być kompletny),  zużyte opony, przeterminowane leki,  zużyte oleje, farby,  rozpuszczalniki   i ich opakowania,  zużyta odzież,  akumulatory  i  baterie.

Prosimy o wystawienie drobnych odpadów (leki i ich opakowania, opakowania po olejach, farbach, rozpuszczalnikach, zużytą  odzież , baterie)   we własnych  pojemnikach ( workach)  -  każdy rodzaj odpadów w osobnym worku.

Zgodnie  z harmonogramem  wywozu odpadów zbiórka ta odbędzie się:

- w Bliznem – 31.03.2014r.;  wystawić do godz. 7.00

- w Jasienicy Rosielnej i Woli Jasienickiej  - 2.04.2014r.; wystawić do godz. 7.00

- w Orzechówce – 4.04.2014r.; wystawić do godz.7.00    

Ze względów  bezpieczeństwa odpady te będą odbierane bezpośrednio z przed posesji, a w przypadku braku możliwości dojazdu do posesji - z  miejsc uzgodnionych z firmą wywozową po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (tel.13 43 05 555).

Prosimy mieszkańców o zwrócenie uwagi na wystawione odpady, zwłaszcza odpady  niebezpieczne, aby nie były przedmiotem dewastacji i zgłaszanie  przypadków  dewastacji lub kradzieży na nr alarmowy policji 112, do firmy zbierającej odpady -  nr tel. 13 43 05 555  lub do Urzędu Gminy tel. 13 43 06 048 w. 42.

Informujemy, że sprzęt elektryczny i elektroniczny, żarówki, baterie posiadają trujące substancje, które wydostają się do środowiska po ich uszkodzeniu.

Popioły i odpady remontowo-budowlane będą odbierane  w Punkcie  na oczyszczalni ścieków w Bliznem ( po jego uruchomieniu  - o czym poinformujemy mieszkańców).

 

Informacja o naborze na rodziny zastępcze

Drukuj PDF

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie poszukują kandydatów na rodziny zastępcze lub prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego do dwóch wybudowanych domów w Wiosce Dziecięcej w Brzozowie.

Więcej…
 


Strona 4 z 13


Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 23 gości 

Imieniny

Poniedziałek, 26 stycznia 2015 roku.
Imieniny obchodzą:
Paula, Paulina,
Polikarp, Skarbimir,
Wanda.
Do końca roku zostało 340 dni.

 


ZPORR

 

 


Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360