Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

"Zaszczep w sobie chęć szczepienia"

Drukuj PDF

Zaszczep w sobie chęć szczepienia to akcja informacyjna na temat szczepień ochronnych przygotowana przez Główny Inspektorat Sanitarny przy współpracy ekspertów w dziedzinie wakcynologii. Akcja ma na celu promocję szczepień ochronnych, jako najskuteczniejszej formy zapobiegania chorobom zakaźnym.

więcej informacji

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w okresie od stycznia do czerwca 2014r.

Drukuj PDF
harmonogram
 

Raport z monitoringu kodeksu etycznego w Gminie Jasienica Rosielna za 2013 rok.

Drukuj PDF

Raport z monitoringu kodeksu etycznego w Gminie Jasienica Rosielna za 2013 rok.

Więcej…
 

Ogłoszenie

Drukuj PDF

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jasienica Rosielna do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjne Wychowawczego w Krośnie ul. Powstańców Śląskich 16 w 2014 roku.

więcej informacji

 

XXXV sesja Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2013r.

Drukuj PDF

Na dzień 30 grudnia 2013r. została zwołana XXXV  sesja  Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:

Więcej…
 

Szlachetna Paczka

Drukuj PDF
SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom żyjącym w trudnej sytuacji materialnej.
Więcej…
 

Wyniki jesiennej zbiórki wielkogabarytów i innych problemowych odpadów

Drukuj PDF

W okresie  24-26 września 2013r. została przeprowadzona zbiórka  odpadów wielkogabarytowych, zużytego elektrosprzętu i innych  komunalnych odpadów, które nie mogą być zebrane  do worków.

Ilości zebranych odpadów, m.in.:

- 17,6 Mg  odpadów wielkogabarytowych

- 6,0 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

- 2,9 Mg zużytych opon

- 0,002 Mg zużytych  baterii

- 1,9 Mg urządzeń zawierających freony

- 2,7 Mg odpadów z  tworzyw sztucznych

- 0,2 Mg materiałów izolacyjnych

- 12,5 Mg innych zmieszanych odpadów komunalnych

Była to pierwsza  tego rodzaju zbiorka organizowana  na taką skalę w naszej gminie. Łącznie zebrano w niej  ponad 43 tony odpadów , czyli średnio  z każdej nieruchomości zebrano 24 kg.

Mimo wielu jeszcze niedociągnięć  w tym zakresie mamy nadzieję, że kolejna zbiórka planowana na przełomie marca i kwietnia  2014r. przebiegnie sprawniej i  oddawane odpady będą  dobrze przygotowane  ( odpowiednio  posegregowane wg rodzajów i umieszczone w oddzielnych workach)  do odbioru.

W przyszłości  ( może już niedalekiej) oddanie w/w odpadów będzie możliwe również w organizowanym  na oczyszczalni ścieków w Bliznem Punkcie  Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych.

Dziękujemy mieszkańcom za  zwrócenie uwagi na przypadki  dewastowania lub kradzieży odpadów i powiadamianie o tym odpowiednich służb.

 

Akcja i konkurs: „Nie palę śmieci – dbam o zdrowie dzieci!”

Drukuj PDF

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy  do udział w konkursie „Nie palę śmieci – dbam o zdrowie dzieci!” 

Zaangażowanie i odwaga polegać będzie przede wszystkim na publicznym określeniu siebie jako osoby, która nie pali śmieci i nie zgadza się na tego typu szkodliwe praktyki swoich sąsiadów.

Celami akcji i konkursu "Nie palę śmieci - dbam o zdrowie dzieci!" są:

  • zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z paleniem śmieci w przydomowych piecach oraz piecach C.O wśród mieszkańców,
  • tworzenie społeczności ludzi przyjaznych zdrowiu i środowisku naturalnemu oraz promowanie, wśród mieszkańców Pogórzy: Dynowskiego i Przemyskiego odpowiedzialnych postaw ekologicznych i społecznych.

Symboliczne identyfikowanie się z akcją "Nie palę śmieci - dbam o zdrowie dzieci!" wymaga przyklejenia na drzwiach Państwa domu/mieszkania naklejki akcji oraz udokumentowania tego wydarzenia zdjęciem.

Zgłoszenia do udziału w akcji  wymaga zarejestrowania się. Wszystkie informacje dostępne są  na stronie internetowej http://www.nie-palesmieci.czystepogorze.pl/niepalesmieci/ .

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

 

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu odpadów

Drukuj PDF

Gmina Jasienica Rosielna osiągnęła  następujące poziomy recyklingu, przygotowania  do ponownego użycia i odzysku  oraz ograniczenia masy  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  i przekazywanych do składowania w 2012r.:

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych  ulegających  biodegradacjii kierowanych do składowania w 2012r. - 2,03% ( poziom wymagany -  nie więcej niż 75%)

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2012r. - 33,35% ( poziom wymagany - co najmniej 10%)

 

Ogłoszenie

Drukuj PDF

Wójt Gminy Jasienica Rosielna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

           więcej informacji

 


Strona 4 z 12


Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Imieniny

Środa, 22 października 2014 roku.
Imieniny obchodzą:
Abercjusz, Filip,
Halka, Kordula,
Kordelia,
Przybysława, Sewer.
Do końca roku zostało 71 dni.

 


ZPORR

 

 


Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360