Gmina Jasienica Rosielna

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

MEDALE ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU W GMINIE JASIENICA ROSIELNA

Drukuj PDF

W celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali co najmniej troje dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy w dn. 28.03.2014 r.  w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej zostały wręczone medale za zasługi dla obronności kraju. Otrzymali je:

- Szarek Michalina
- Buczek Jan i Krystyna

Z ramienia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku medale wręczył ppłk Staroń Marek, oraz Wójt Gminy Jasienica Rosielna Ćwiąkała Marek i Przewodniczący Rady Gminy Śnieżek Jerzy. W spotkaniu uczestniczyli synowie odznaczonych rodziców, Kierownicy Referatów Urzędu Gminy, Kierownik GOPS, Dyrektorzy szkół i Przedszkoli, Dyrektor GOK i Komendant Gminny OSP.

Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Synowie odznaczonych wspominali lata spędzone w służbie w wojsku  

Więcej…
 

Opłaty za odpady komunalne można dokonywać u inkasentów

Drukuj PDF

Informujemy,  że  opłaty za odpady komunalne mogą być dokonywane u inkasentów:

-  p. Danuty Fic w budynku Zaplecza Turystycznego w Bliznem  godz. 12.00 do 20.00  

-  p. Elżbiety Kwolek w  Domu Ludowym w Woli Jasienickiej  w godz. 12.00 do 20.00

 Podstawa : Uchwała Nr  XXXVIII/305/2014 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 21 lutego 2014r.

 

Podkarpacki Naturalny Wypas

Drukuj PDF

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą Nr 328/7812/14 z dnia 11 marca 2014r. ogłosił otwarty konkurs na realizacje zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w 2014r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego zgodnych z założeniami Programu „ Podkarpacki Naturalny Wypas”.

Więcej…
 

Przypomnienie o objazdowej zbiórce odpadów

Drukuj PDF

Podczas tej zbiórki będą zbierane odpady:  wielkogabarytowe (meble, materace,  rowery, zabawki dużych rozmiarów, duże szyby),   zużyty sprzęt elektryczny  i elektroniczny (musi być kompletny),  zużyte opony, przeterminowane leki,  zużyte oleje, farby,  rozpuszczalniki   i ich opakowania,  zużyta odzież,  akumulatory  i  baterie.

Prosimy o wystawienie drobnych odpadów (leki i ich opakowania, opakowania po olejach, farbach, rozpuszczalnikach, zużytą  odzież , baterie)   we własnych  pojemnikach ( workach)  -  każdy rodzaj odpadów w osobnym worku.

Zgodnie  z harmonogramem  wywozu odpadów zbiórka ta odbędzie się:

- w Bliznem – 31.03.2014r.;  wystawić do godz. 7.00

- w Jasienicy Rosielnej i Woli Jasienickiej  - 2.04.2014r.; wystawić do godz. 7.00

- w Orzechówce – 4.04.2014r.; wystawić do godz.7.00    

Ze względów  bezpieczeństwa odpady te będą odbierane bezpośrednio z przed posesji, a w przypadku braku możliwości dojazdu do posesji - z  miejsc uzgodnionych z firmą wywozową po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (tel.13 43 05 555).

Prosimy mieszkańców o zwrócenie uwagi na wystawione odpady, zwłaszcza odpady  niebezpieczne, aby nie były przedmiotem dewastacji i zgłaszanie  przypadków  dewastacji lub kradzieży na nr alarmowy policji 112, do firmy zbierającej odpady -  nr tel. 13 43 05 555  lub do Urzędu Gminy tel. 13 43 06 048 w. 42.

Informujemy, że sprzęt elektryczny i elektroniczny, żarówki, baterie posiadają trujące substancje, które wydostają się do środowiska po ich uszkodzeniu.

Popioły i odpady remontowo-budowlane będą odbierane  w Punkcie  na oczyszczalni ścieków w Bliznem ( po jego uruchomieniu  - o czym poinformujemy mieszkańców).

 

Informacja o naborze na rodziny zastępcze

Drukuj PDF

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzozowie poszukują kandydatów na rodziny zastępcze lub prowadzących placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego do dwóch wybudowanych domów w Wiosce Dziecięcej w Brzozowie.

Więcej…
 

Ogłoszenie

Drukuj PDF

Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej informuje, że osoby bezrobotne, bez prawa do zasiłku
mogą składać podania o przyjęcie do pracy „sezonowej” na terenie Gminy.

Więcej…
 

GÓRALSKI DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Drukuj PDF

GÓRALSKI  DZIEŃ  BABCI  I  DZIADKA

Więcej…
 

Kolejne dzikie wysypiska na terenie gminy zostały zlikwidowane

Drukuj PDF

Na przełomie  roku  dzięki  środkom uzyskanych z Fundacji "Tradycyjna Zagroda" w ramach  zawartego porozumienia  oraz dzieki zaangażowaniu uczniów i pracowników zatrudnionych  w ramach prac interwencyjnych udało się zlikwidować dwa kolejne wysypiska śmieci będące pozostałością  "poprzedniego systemu gospodarowania odpadami".

Poniżej  krótka relacja ze sprzątania  z udziałem uczniów  Szkoły Podstawowej w Woli Jasienickiej:

http://www.wolontariat.czystepogorze.pl/wolontariat/wola-jasienicka-05122013r/3-w-1.html

Zwracamy się z apelem o nie wyrzucanie  odpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone. Ilość odbieranych odpadów z każdej nieruchomości nie jest limitowana, więc każdy mieszkaniec może oddać wszystkie odpady w ramach zbiórki jaka odbywa się co dwa tygodnie. Likwidowanie wysypisk wiąże się z koniecznością  ponoszenia dodatkowych kosztów, angażowaniem  innych osób oraz całą procedurą związaną  z ustaleniem  właściciela działki na której znajduje się wysypisko oraz osobę która dopuściła się nielegalnego wyrzucenia śmieci.

Na terenie naszej gminy zlokalizowanych zostało jeszcze kilka innych dzikich wysypisk śmieci. Obecnie trwa ustalanie  właścicieli działek na których się znajdują. 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r. poz.21 z późn.zm.) przez  posiadaczy  odpadów  rozumie się  wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów, domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości (art.1 ust.1 pkt19).  Dlatego też, jeżeli nie można ustalić sprawcy, to właściciel działki odpowiada za odpady jakie znajdują się na jego działce.

 

Bezpłatny odbiór eternitu

Drukuj PDF

 Informacja  do Mieszkańców Gminy Jasienica Rosielna 

 
Wójt Gminy Jasienica Rosielna  informuje o możliwości bezpłatnego odbioru eternitu od mieszkańców Gminy. W związku z tym, mieszkańcy Gminy którzy posiadają  zdemontowany eternit  proszeni są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Gminy ( pokój nr 3). W miarę możliwości, w przypadku uzyskania dotacji, eternit będzie sukcesywnie odbierany i utylizowany. Zdemontowany eternit  musi być   poskładany  na podeście i zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych (np. owinięty folią).
 

XXXVII Sesja Rady Gminy.

Drukuj PDF

Na dzień 27 stycznia 2014r. została zwołana XXXVII Sesja Rady Gminy. 

Porządek obrad sesji:

Więcej…
 


Strona 4 z 13


Tu jesteśmy:

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Imieniny

Sobota, 22 listopada 2014 roku.
Imieniny obchodzą:
Cecylia, Marek,
Maur, Wszemiła.
Do końca roku zostało 40 dni.

 


ZPORR

 

 


Urząd Gminy Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, powiat Brzozów, woj. Podkarpackie
tel./fax (13) 430 60 33, (13) 430 60 32, (13) 430 60 34, (13) 430 60 48
e-mail: urzad@jasienicarosielna.pl, www.jasienicarosielna.pl
konto bankowe: PBS Sanok O/Jasienica Rosielna nr k. 67 8642 1067 2009 6700 1704 0002
Urząd Gminy - NIP : 686-10-55-230, Gmina Jasienica Rosielna - NIP: 686-15-76-360